Revision

Med revisionsgranskning som bas kan vi hjälpa ditt företag att stå bättre rustat inför framtiden. Revisionen hjälper dig upptäcka nya möjligheter och även att identifiera de eventuella hinder och hot som kan störa den önskade utvecklingen för ditt företag.

Revision skapar trovärdighet och innebär en kvalitetsäkring. För ett företag är det värdefullt både i det interna arbetet och externt mot kunder, leverantörer, banker och andra intressenter.

Revisorn blir ofta genom sin kompetens, en naturlig samarbetspartner och problemlösare för företagets ledning.

Har du en förfrågan? Kontakta då Ola eller Anders