Globalt

Framstående företag, enastående nätverk

Baker Tilly International är ett av världens ledande nätverk av oberoende revisions-, redovisnings- och rådgivningsföretag med ett gemensamt engagemang att erbjuda exceptionell kundservice.

Varje dag hjälper 30 000 personer i 147 länder privata företag och företag av allmänt intresse över hela världen att möta utmaningar, reagera proaktivt på möjligheter och att behålla konkurrenskraften. Internationell kapacitet och globalt samstämd service är centralt för vårt sätt att arbeta.

Disclaimer

Mora Revisionsbyrå AB trading as Mora Revisionsbyrå is an independent member of Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is an English company. Baker Tilly International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. Mora Revisionsbyrå AB is not Baker Tilly International’s agent and does not have the authority to bind Baker Tilly International or act on Baker Tilly International’s behalf. None of Baker Tilly International, Mora Revisionsbyrå AB, nor any of the other member firms of Baker Tilly International has any liability for each other’s acts or omissions. The name Baker Tilly and its associated logo is used under licence from Baker Tilly International Limited.