Bokslut

Överskådlighet och god redovisningssed, rättvisande bild, grundläggande redovisningsprinciper.

Detta är några av de allmänna bestämmelserna som står skrivna i Årsredovisningslagen, vilka styr hur en årsredovisning ska se ut.

Vi hjälper er med period- och årsbokslut enligt god redovisningssed, d v s att gällande lagstiftning, normgivning och praxis efterlevs. Vi upprättar även årsredovisningen enligt Årsredovisningslagen, anpassad efter den bransch just du är verksam i.

Kontakta någon av våra redovisningskonsulter för mer information.

Stäng meny