Bokslut

Överskådlighet och god redovisningssed, rättvisande bild, grundläggande redovisningsprinciper.

Detta är några av de allmänna bestämmelserna som står skrivna i Årsredovisningslagen, vilka styr hur en årsredovisning ska se ut.

Vi hjälper er med period- och årsbokslut enligt god redovisningssed, d v s att gällande lagstiftning, normgivning och praxis efterlevs. Vi upprättar även årsredovisningen enligt Årsredovisningslagen, anpassad efter den bransch just du är verksam i.

Kontakta någon av våra redovisningskonsulter för mer information.